Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2019 №11

Усмішки Фейлетони Гуморески

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2019 №11, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2019 №11
Бібліотека журналу “ПЕРЕЦЬ. Весела республіка” №11(35)—2019
Остап ВИШНЯ
Усмішки
Фейлетони
Гуморески
КИЇВ — 2019
Малюнки Анатолія Василенка
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2019 №11, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2019 №11
Зміст
Передмова Зачаєний сум сміхотворця...........................3
Усмішки.........................................................................7
Фейлетони...................................................................27
Гуморески.....................................................................47
2
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №11(35)—2019
Остап ВИШНЯ
Усмішки, фейлетони, гуморески
Редактор М. Вавіровський
На обкладинці: дружній шарж Анатолія Арутюнянца
Підписано до друку 19.11.2019. Формат 70х100/32.
Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 2,8.
Обл. вид. арк. 2,28. Наклад 1800 прим.
Зам. 0191119/В—11.
Друк ТОВ «Основапринт плюс»
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка»
Передплатний індекс 60194
Головний редактор Анатолій Наумов
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу інформації
КВ №23039—12879ПР від 28.12.2017
Засновник:
ПП «Загальнополітичне видання «СІЛЬСЬКІ ВІСТІ»,
газета захисту інтересів селян України»
Видавець:
ПП «Видавництво «СЛОВО»
Адреса редакції:
03047, м. Київ, Проспект Перемоги, 50, офіс 520
тел.: 044 4548768
perets.vr@ukr.net
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"