Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №07

Принциповий хамелеон

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №7, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2018 №07
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» № 7-2018
Василь ШАРОЙКО
ПРИНЦИПОВИЙ
ХАМЕЛЕОН
Ілюстрації Ганни Мокієнко
КИЇВ — 2018
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №7, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2018 №07
Шаройко Василь Никифорович наро
дився 1 травня 1929 р. в невеличкому
с. Червона Поляна поблизу с. Андрiйко
вичi Погарського району Брянської об
ластi в селянськiй родинi
Пiсля смертi матерi переїхав до дiдуся
Михайла в с. Чистопiлля Верхньорога
чицького району Херсонської областi.
Закiнчив шкiльне вiддiлення Нiкополь
ського педучилища, фiлологiчний факуль
тет Кiровоградського педiнституту та юри
дичний факультет Київського унiверситету
iменi Т. Г. Шевченка.
Працював учителем української мови i лiтератури та директором
в загальноосвiтнiх шклах України.
З 1985 року на творчiй роботi.
Видав 32 книжки вiршiв для дiтей та дорослих: «Помiчницi», «Де
сонечко ховається», «Лебiдь на балансi», «Веселий дзвоник», «Хво
рий Заєць», «Зарозумiлий Павич», «Щоб сонечко свiтило», «Цiлком
демократично», «Нулi та королi», «Хто ж розплутає слова?», «Як вря
тували горобця», «Жива граматика», «У бабусi внучки, внуки...», «Со
нячнi зайчики», «Дiрка вiд бублика», «Вiдверта розмова», «Без цере
монiї», «Керiвний Баран», «Хитрий щоденник», «В тому роцi не бу
ло зими», «На мосту любовi», «Щоб ти щасливою була», «Згадую то
з радiстю, то з болем», «Завжди залишаймося людьми!», «Кмiтливi дi
ти», «Книжечка про звiрiв та птахiв», «Допомога прибула», «Со
лом’яна душа», «На конi», «Про дошкiльнят та школярiв», «Кмiтливi
дiти» — вибране, «Книжка вiршiв для малят».
«Принциповий Хамелеон» — книжка гострих сатиричних i гумо
ристичних вiршiв про наше сьогодення.
Переклав окремi твори багатьох росiйських та бiлоруських по
етiвгумористiв.
Член Нацiональної Спiлки письменникiв України.
© Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №7, 2018
Рейтинг книжки
Сатирики: Шаройко Василь
Художники: Мокієнко Ганна

 Copyright © 1922-2023 "Перець"