Перець
ГУМОР І САТИРА

Бібліотека Перця 1974 №181

Уразлива п'ятка

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1974 №181, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1974 №181
Григорій БЕЗБОРОДЬКО
ІЛЮСТРАЦІЇ А. АРУТЮНЯНЦА
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1974
) Бібліотека Перця 181, 1974 р.
Бібліотека Перця 1974 №181, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1974 №181
ЗМІСТ
На ловця 5
Колесо Фортуни 9
Як засядем, браття? .14
Закон архімоди 19
Чи є правда на світі? 24
Піаніссімо! 27
Розмова начистоту 32
Середньо-арифметичний суп 36
Уразлива п’ятка .42
Чудеса трансплантації .46
За туманом... 51
Любов і ненависть .56
Дуже цікавий матеріальчик 60
Григорий Вольфович Безбородько.
УЯЗВИМАЯ ПЯТКА
а украинском языке).
Редактор І. Сочивець.
БФ 10619. Зам. 0672. Здано до набору 6. II. 1974 р. Підписано
о друку 15. III. 1974 р. Тираж 100150. Формат паперу 70Х108
1
/
3
1 папер. арк. 2. друк. арк. Обл.-вид. арк. 2,28. Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна». Київ, Брест-Литовський проспект, 94.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1974 №181, Сторінка № 3
Бібліотека Перця 1974 №181
Григорій Безбородько.
Дружній шарж.
Рейтинг книжки

 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"