Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Журнал Перець 1992 №10 Сторінка 1

Журнал Перець 1992 №10 Сторінка 1. нгзз 'псілло шіпіон і99 ті пгосіод оті И чеіамо гпдоіго Д па гилмїа.9 огоп пдоііі к ойодє (шопйиои т пеякігі піпжсіздо до н іпдтпгд хпноиато 9 ооіохоосігі 9іногя9 пмякшз іппиое до (І он :еіиипаа,9 ппняктїіоз ИЛЬУЧЗіаУ І яенАхохУіц о юмязаиізуноу ’о ’ОХОНЖВЗОУЗН иххвзоУ взчхзехехен ан і іхзояиижогг іоаз зєне енв 'А :я яоиУія иоі ефозощф А взииияехіїїои ;Ан -угАеосі єе ихежеяя єнжоуг АниУош Анд ІИИННЛЄО4 О1Х *ихиж доїіі 'охох виУ уп в е 'ихзі доУі 'охох виУ чіАяиж инод :я яоиУ я фозоніф доУош Іізотчілд У я взтзвнЕісіУія ні угин :имеіиие виахоїзісіу КЇ1ИНЄІ4 УН1О13І ін 'иугиугвди е ін взчхоієИііугАз ан яис!х е 'взчіоіеУіі Аз оводоз ж уг угвс1и рА :иупинай німєесідоЕ янжоуг хі оньихеугахз -угинсІАУ е н 'угин -угАеосі е ін взчіиУохоіі ан ииохін чнасІАУ е 'оіониУош оіону Аеосі оіогпні е Аяоуг Анчиїиз аУиенЕ иУжяєе ениУош єнугАео :меі яєеєн хинугАеосі і я н 1АУ осій чиаюїзісіу уаиаи и ууш ш атакам анчіз ’ажоу ' ихо і і ииааюи- мннаїлосіи яоях андісіхои ан Аусои од 'охоннияан тиЕесІдо ж Аяоне 'угодо тиь -едосіи оітоів ойіинугіех иххасі ад я угА охх 'охої тИЕЖІдо оі 'ходо тзе 1 ехои их ииоя яидосі е аУ охх 'иіяяАзв,е тажогсЕ ан их 'енатоігоієосі аИАд вїіинуоєх оУїхд 'ХояУ ивфяок ан ииохін іїіинуоєх іояз :вМ ояонігои охочнхАдиеУг яеяошкАоиен нія чзохд *охомчзнок ане ( есй незхаио аввхиьА яАд чиахохзісіу учоаЦ взиіміяє ан 'И'итіж з(гно(їом9 коялпгпд кід оєад о(Ги пхкії'ІЇ ф ''кіалліїяті ідол ЧАйді 199 пігом ііїотиг ті тгі оіііи і омпіїає ажАН ф « 11(10 91 хп іо(ІО9ои пи дгптнждагдо» -.пмаиеад танхах ф днжсмїод і (штосілои огоіїдоН ф 990Н УХЯЇ ЗФ о ’ируу *охои еииУАд итяАнхчнаЕУ *і взеиежмнчшвия оннтУоан виАм 'взяєяАхвхєе ноз ииох :еєх иинУіуг нАсіои аияехз і 'АхчяАх АцУіуг нАд оУ игпявея 'иіеиз яехви чиаіоізісіу 'вію іУАуг вннєяе оУ хвшп ідоз иіитзаиои до п «иів и и онєжєе всіеУаи і кнсіАУ…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"