Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 1992 №17 Сторінка 2

(Гуморески)
Журнал Перець 1992 №17 Сторінка 2 - Гуморески. Мал. В. ЧМИРЬОВА мал. А. ВАСИЛЕНКА Я1 хгііЯ: 5 к і;:!: йй Гг Г н ь»: * и. м гг.:: І да; на так ясно! оадісно поголовно заводське на- Малюнки А. ВАСИЛЕНКА 3: я -ні ІдаВ реда к - тієї КО- Ф!і ЛЯ--’ . у світ, на невдалі винайти 1і»в І іу Згодом два ' фр т о є і Шей за досить а сі'мн ДИВИМ Ії-щЬН пНІЙнї Ір і5ШЛ5 кгдп піінпдпііі .ЄвіИЯІМ гаї и ш іи» ІІИвІ ! ........-і. :пг! Д1ДШ1П4КІ іпі-ій I- іаііізйзі 00*» 1 ЕЙ м*; * V V не іяші ОД їй дг вона з ни кпй Д е Я ким з них - це ДО п О м рг л о н ав і т ь. * »и т :: :іц чува іппгзі: и НЧіїПН інін: І.ХГ1 й "ВЙ ййй ----------зіЕІЙ ;г;гфі Нп мИИіІУидииии Ні УЗ п: ііщ: д :: гда: щ: ш .-щ ;г. цПщ : лх: ті п ііііЖ ЧПІН 23Я5 1ІН''НІ ЗІЧ?ЇІ ЇНЦІ:: адіїами *4 5 т: Ии!Ія?1?ЙпПШ1Н НЖ іпплапгпі гллівг іп: ЖНонздмгиігпг гсгі5Ь,пЗ:ии2і:1Ь? -дп::2::і ктіЯ« № й ц :?*Н л:-і щ ттт 1 Б . - 7 І-Ш курйоз-рєвю паЛтник за життя Г трий випусїй . і'' ' ’....................... щго р видач с п ан т е л й ч е н и й ЛЮДІИНІ рПЗН І прізвищі .пи. - гк. -і- -ЛИИ... в5 ?іиЖ11№ ц ц а ю тІй* Ь т ч от И гіР І ЗвВД ЇІн е й те I Єдине, що об'єднувало ф пр,зви ща-вс, четверо .були чоловіки, як, - ?я йЖр,зь млк і дат. ' вовижний розшукали. ТІМіІ Та р та н ец ь Ген н а д і й С Ємен о в и ч. І - п' я т а І ; друж и на,: ЗШЮ 'ВІ Йі- : -ті обравс Я ’ КІЛЙЙЩЖ рлГсяців ті Вопе дІ и він аЖгпов Іу 4 - е 3 - ШуЖбу-. я - "цієї- еметй: діставав че Ж ДЙЖ. ПО4Ж'. ЙЙ .н ьо О5»в» ' їв 8 оИ Ш :Гл.-Лй"гіЙі;П4Ліі:-. г.Г алрі 1жза і ЬдатйЯ бн н - :: ПЯпйіЗ .плНмии ІШИї а т и при н ї' ;ро к і в н а де с я т ь - п' я т ж .ш ще ЗЖЖН-З’Н'Н ІЗ ДІ стіі НПНП і -і. -: - ЙМйИі зіп Еї іЛц??Я?5й ... ........ . Се* г -'. і Щ: Г : *: Л'ІГГ-ІНШ Попише ичг-’-іггитч г-г. ШИИВІ Н е г о р д г а л е .. ,..... И иИмИЙЯ иИІИ№Ол е іММИЬгб Муь об т о Ві іІ т и ІЙЬ т МЮОНИМІЖ В і ДНМ;..т о г а л я и - К ТИМИ Д Н И. »' 3 в и адж ..: Н Є . ВИК Л ю ченойЖ іпІМЮЙїй »бути і випадковим. ЯЖомий прогнозист доктор М. Ф е р д и Шйь ..зале . випадкйбйях приглядає певнадакб мірні с і н ОЯ Кмож л ЙВ И М те ов іенр 3 НІІІ РУ, який саморозчинюсться, н Д ІМїоми І с. л .і д з н а ч а є, що наші йжсис бор рт И С Я - З І н Ф Л Я ЦІ СЮ X 04 а і. ЯЙр ЙКИЙ У! Же-те, ЩО к упо мВо жша ш Передусім, шановні товариші, дозвольте привітати вас з Новим роком! Хоча радіти, власне, нема чому. Отже, для річного звіту слово надається директорові нашого цеглозаводу…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"