Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 2005 №07 Сторінка 1

Перець 2005 №07 Сторінка 1. сіНч ЛА’ ’ і я ЙОЙО « ЧЛ. лі.. . ,?. '.-


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"