Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Журнал Перець 2010 №12 Сторінка 8

(Вінегрет із Перцем, Народні усмішки)
Журнал Перець 2010 №12 Сторінка 8 - Вінегрет із Перцем, Народні усмішки. ім«й ’.І 4 гх А ’ 'т і'лі ж г і І 7 г д 1 А і і 7г' Тут ні автобус, ні маршрутка не ходять. Тільки я оце іе-1 ій г г - 'а.і ’1 , тс І, 'Ш' Ж * ш 1 Зй ’-У ж а » і-.; г '1 -' ' ’1 'і . VI 7 У - ’ ’Дуиі’ І ІЛ'г 7-лЛАУ гМУ * 1 ИІ-гЛ. л*гА » Т ’ Валерій КОНОНЕНКО : й » '?(! ?гЙ4 ЇЙ о« » ж '. Ж ї ї І. і'У і її'.'.і І , і ''! МІІІІІІІ1І Анатолій ВАСИЛЕНКО № Й’Ж Иі б! А'7 V » У* 1’1 м 7.Г А : » 1. -1' ч ’’ ' й' ’» н ( 5 Ж . ’ м .7* р.Ч.' ; Ь Ж' № ;; ж * "*! г г77 дй. . 4. 'Д и І'ІС . л -ж к * Л 7 ,V. , УМ ч ,у ’ Ик ф ИЙЙ''ЙШ; Т- Нуу' У1 'гл з» ж '. . л К7*’?7? "4 9 й е« міг*.. **" І Мм іЖ ач* ; . І. (1 І .' Д Василь ФЛЬОРКО ’ІЧ іМА і АЧ і І А ' 'У' іі *г к'.'И п: і 41 НніШ- Р» -ічИ ук * і: ' ' ; ?4 Ш г 7 ж* А…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"