Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 2012 №04 Сторінка 14

(Конкурс дотепників, Кросворди)
Журнал Перець 2012 №04 Сторінка 14 - Конкурс дотепників, Кросворди. КОНКУРС ДОТЕПНИКІВ кою. За ним слід від однієї ноги - із дверей «Бізнес», від другої - із дверей «Влада». Усе зрозуміло. Здавалося б, що тут коментувати? Більшість учасників конкурсу так і написали: «Без коментарів! Так воно і є у нашому житті». А серед тих, хто був не таким лаконічним журі таки визначило трьох переможців. Ними стали: Вадим ЩУЧЕН-КО з м. Кагарлика, що на Київщині «А ми чекаєм на закони Як той казав: «Чекаєм зря». Якщо й напише їх чиновник, То не на захист трударя.»; Андрій КОЧУБЕЙ із смт Гор-ностаївки Херсонської облас- ВІДПОВІДІ НА РЕБУС, ЯКИЙ НАДРУКОВАНО У ЦЬОМУ НОМЕРІ НА СТОРІНЦІ «ПЕРЧЕНЯ» ПЕРЕЦЬ №4 (1632) лег Виходить раз на місяць. ня. Для телеграм: Київ Перець. 1 і н 1Г і» ЗЕ н Головний редактор Михайло ПРУДНИК. Видавництво «Преса України». Адреса редакції: 03047, Київ-47, проспект Перемоги, 50. Видавництво « Преса У країни » 03047, Київ-47, проспект Перемоги, 50. Іпіегпеі: ЬПр иаше ііа. уізіі.пеі регег До відома авторів! Для своєчасного отримання гонорару прохання разом із творами надсилати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та вказати дату народження і домашню адресу. Без чого не можна викопати колодязь? Без дна. Редакційна колегія: Анатолій ВАСИЛЕНКО, Юрій ПЦЕНКО, Олексій КОХАН (головний художник), Дмитро МОЛЯКЕВИЧ (відповідальний секретар). Здано до набору 18.04.2012. Підписано до друку 26.04.2012. Формат 70x108 8. Папір офсетний № 1. Офсетний друк. 2,8 умови.-друк. арк. 14 умови, фарб.-відб. 4,1 обл.-вид. арк. Тираж 7580 прим. Зам. 0110204. Ціна договірна. Видається з квітня 1922 року. Редакція не завжди поділяє думки автора. Листи, рукописи, малюнки не рецензуються і не повертаються. При передруку посилання на «Перець» обов'язкове. Засновник: Державне видавництво «Преса України». Зареєстровано « Державним комітетом телебачення рфадіомовлення України. Свідоцтво КВ № 10334 від 30.08.2005 р. Телефони: приймальні 454-82-14, факс 234-35-82, художнього відділу 454-81-24. етро Сиволап З питань реклами і розповсюдження журналу звертатися за телефоном: 454-81-13. Олександр пиш То тільки перед виборами кандидати у депутати кулаками у груди гепають: «Треба відділити бізнес від влади! Скільки таке можна терпіти!!!» А виборці ту локшину з вух не знімають і головами кивають:…


 Copyright © 1922-2023 "Перець"