Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Журнал Перець 2013 №03 Сторінка 14

(Іноземний гумор)
Журнал Перець 2013 №03 Сторінка 14 - Іноземний гумор. іїа'гелі шй Стефанія ГРОДЗЄНСЬКА мм тіш ідказав би ти, оно буде, якщо візьму та Переклад із польської. - Барі, у тебе є - Були. Але після розлучення колишня моя дружина усіх забрала із собою. ПОДІЛ НАБУТКУ ПЕРЕЦЬ №3(1643) Виходить раз на місяць. Для телеграм: Київ Перець. п Головний редактор Михайло ПРУДНИК. Видавництво «Преса України». Електронна адреса: 2кигпа1.регеІ8 шаі1.сот Адреса редакції: 03047, Київ-47, проспект Перемоги, 50. Здано до набору 12.03.2013. Підписано до друку 21.03.2013. Формат 70x108 8. Папір офсетний № 1. Офсетний друк. 2,8 умови.-друк. арк. 14 умови, фарб.-відб. 4,1 обл.-вид. арк. Тираж 7380 прим. Зам. 0110303. Ціна договірна. Видається з квітня 1922 року. Редакція не завжди поділяє думки автора. Листи, рукописи, малюнки не рецензуються і не повертаються. При передруку посилання на «Перець» обов’язкове. До відома авторів! Для своєчасного отримання гонорару прохання разом із творами надсилати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та вказати дату народження і домашню адресу. Засновник: Державне видавництво « Преса У країни ». Зареєстровано Державним комітетом телебачення радіомовлення України. Свідоцтво КВ № 10334 від 30.08.2005 р. Телефони: приймальні 454-82-14, факс 234-35-82, художнього відділу 454-81-24. З питань реклами і розповсюдження журналу звертатися за телефоном: 454-81-13. ПОКАЯННЕ ПОСЛАННЯ «Дорогий Хуліо! Від-тоді як я розірвала наші заручини і втекла, сон мене не бере! Учинила по-дурному і про- шу пробачення! Дуже тебе люблю! Карпа. Постскриптум: Поздоровляю тебе з виграшем мільйонного джекпоту». НЕЙМОВІРНО! - Мегі, у тебе прекрасний вигляд! каже пані Сімпсон своїй ровесниці. Стільки літ минуло відтоді як ми бачилися, а коси в тебе й тепер чудові! Ну ніби перука! -Та цей справді-таки перука. - Неймовірно! Ніколи б не подумала! Ну ніби справжнісінькі коси! Редакційна колегія: Анатолій ВАСИЛЕНКО, Юрій ІЩЕНКО, Олексій КОХАН (головний художник), Дмитро МОЛЯКЕВИЧ (відповідальний секретар). - Як ся маєш? - сказала я м’яко. - Познайом мене з панянкою. Котеня подало мені свою мокру лапку і щось промуркотало. - Куди це ви? - прощебетала я, нібито не знала, що прошкуєте до кущів у парку «Лазєнки». - У протилежний бік, якби належало бути щирим. Але, на щастя для усіх нас, то не був момент для щирості. Слово за словом (ми з тобою цвірінькали, а котенятко похмуро мовчало), і я визвалася трохи провести вас. По дорозі виголосила монолог на тему про прекрасну сукню киці, хоча кожен дурень розібрався б, що вона з крамниці готового одягу, конфекція. Не хотіла натягати струну до…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"