Перець
ГУМОР І САТИРА

Лис Микита 1973 №09 Сторінка 8

Лис Микита 1973 №09 Сторінка 8. вдає си. Є ш.е в тотій Куггі доста канд-дийаів. В єкійс енчій Купі їх провідник називав би си Палій, або Палило-їда, а в нас делікатно і гречно: Паліенко. Єк уже тога ціла Купа зїхала сн, то пустили поголоску, жн має відбути си нова.троянкка война. Бо, ал.іт, навіт галю вінаймилн не в самім Дітройті, але на яідмістю, жя си називає Троя. Ллє на остатиу показало си, жи война не вдаст си. Красних Геленій було доста» але дійшло непорозумігю, хто має бути за троянців, а хто мав вдавати грека. Овруч того жадний лісовий дідько, навіг тог Піи-Підпісенний не хотів роззути си, аби показати люльом с ссо ахілеву шкари»тну. Ще одно: тєжко було в тій войні розпізнати кілко є троянц-!О Й конів, І кілко кониць... І так обійшло сн без войнн« УКАКІВСЬКА ІНКВІЗИЦІЯ нівський. Д-р В. Комарніхькяи, Л. Ру.ттптькнй,, Д-р М. Сатурсь- кий, Д-р Б. Т. Гнзтюк іД-р В Копач. Дол. 2.00: Р. Чаас. По дол. 2.00: А*. Туринський, М. Яремко, Д-р М. Мігчковсі.кий, С. Масюк, Т. Старух, Я. Попсль, Л. іваїп, Д-р 3. Г'і.іь, Д. Хіоінч. Н. Федів, Н. Поірятшнии, . Ру- деііськкн. Я. Сена, Р. О гірчак, Д-р С. Михайлів, Д. Радиєвський і В Мсльничуїс. По дол. 1.50: С. Маг.мст, М. Кризокульськ.'ї, Н. Праць, И хМзрципюк. О. Сохаті і о. Т. Апі-.манюк. По дол. 1.00: Ю. Костіз, И. Я-, сіяськігй, Ю. Джура, В. Диліхісь-кий, М. Повч, М. Бульба, М. ГІет-руняк, М. ал.ідаа, .М. Петренко, С. Саворський і В. Жіглазий. По доя. 1.00: В. Крпнуллч, П .Ли* зень, II. Пордаич, Л. Климко-вич, М. ерус, Я. Дсброволь-ська і Г. аламяр. Отож подали собі на осіатку руки і роз'їхали си на ясні зорі, каналійскі води, рідні хмародери»м НАШІ ДІТИ Батько: У твоєму віці Ва-шін тон був найкращим учнем V КІИКІ. Сип: Це правда, тату, але у вашому віці він був уже президентом Америки. Дол. 25.99: В. Топодіимцький. По дол. 20 00: Я. Бігун і В. і М. Згклішськнй. По дол. 10.00: о. сов. І. Прснко-тювич, О. ац, Б. БожемсьюЛ. О. Бойчук. і Др. О. Яхторочкч. Дол.…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"