Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Лис Микита 1973 №03 Сторінка 8

Лис Микита 1973 №03 Сторінка 8. фрІДЖ ЙТОр). . . А жона з покою: А кота!.. Та я ннч, скузуєте си сію дивлю сн на тот навальник кобзси, жн віл учора лишив сіл- Та же піст, кальвіяе! Ого! Я «же по шістдссетіЛ і на шос є тота диспенза!.. Га, то возьми і мені кавалок .,. Так ото, вадите, кристєшін сн ІЇР Е С.Ф О Н Д Дол. 15.00: О. ІПур. По дол- Д-р Д. Павлишш», ЗАХОДОМ ВИДАВНИЦТВА ЛИС МИКИТА" ДРУКУЄТЬСЯ І НЕЗАБАРОМ ПОЯВИТЬСЯ Слідкуйте за оголошеннями! Д-р Р. Граб, Е. Куровицький, Д-р А. Р. Стрільбицький і о. І. Моїггак. По дол. 5.00: О. Клюфас, Д-р О. Котик-Степанович, 1. Сивка, В. Сердюк, о. люкс. С. Сулії , о. В. Бі.тмнський, Б. Божем-ський, Галя Годованець, Іван Журкізськкй. С. Нодоженюк. М. Яремно (Ріджвуд), Д-р М. Данияюк, Д-р Т. Парфанович, В. Пік, І. авдяк. В. Пасіч'тгяк. П. удзоиський, Б. Робак, о. мопс. Д-р С. Кпалтт, В. Петри-ши.ч, М. Гнатів, Л. Кушнір, Д-р Я. Т. Івакець, Д-р О. Коропей. П. ІПкафзронськнЯ і Б. Сосни-цьхнй. По дол. 3.00: р. Б. Приплаті, А. А. Вацлавсьхий, Лідія Алтомер, І. Голуб, Гр. Кіітастий. В. Хапай і Д-р Т. Решетило. По дол. 3.00; Р. Бобик, Д. Нагніт, А. Ромах, Л. і Р. Тпмчук, Т. Ткачук. Т. Стзн.чко і Б. Сторожу х. По дол. 2.50: В. ІЬдра а і І. Сте-пенець. По дол. 2.00: В. Т. Дверницький, Р. Цегельсьхий, С. Олехсик, В. Чижик. 3. Сазішький, Т. ПІем-бе.!і ,. А. Кедринсьхий, 51. Ва-с.тлгтх С. Дольнинький, Т. Пастернак (Франція), Н. Лощс.ч-хо, Н. Гробельська, 51. Гайда, А. Мотиль і Я. Базюк. По дол. 1.00: І. о.ігмбйовськнй, Я. Качаиівський, К. Нанкінський, Я. Тесарович, П. Самойліз, Е. Лисяяк, А. Букіїгопаиий. М. Лінипсьхкіі, В. Туніцький, І. Моссішч, М. Базюк, Г. Боби-ляк, М. Хулаєвський, О. Зииюк, Б. Гуиал і О. Морозевич. Щиро дякуємо! Ну, то що робимо; запусти чи голодївку? Куди йдем, то…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"