Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Жало 1923 №01 Сторінка 1

Жало 1923 №01 Сторінка 1. Ціна примірника 300 МП. Рік ПІ. ЖАЛО" виходить два рази на місяць, 1-го і 15-го. Оголошення приймається за окремою умо- вою. ’ Рукописів не звертається. САТИРИЧНО - ГУМОРИСТИЧНИЙ ЧАСОПИС. (ПЕРЕДПЛАТА ,.ЖАЛА г * ; на три місяці ВИНОСИТЬ: 2000 марок. ' В Чехословач-; чині піврічне 5 20 ч. к. В Америці й у Канаді річно 1 доляр. Письма й гроші посилайте на адресу: Порфір Буняк, у Львові, вулиця Скшинського ч. 14. 3 Америки й Канади адресуйте: РоНіг Вигіїак, ідуімг ЬепіЬег , Еа і Оаіісіз, Скшинського ч.…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"