Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Зиз 1927 №11 Сторінка 8

Зиз 1927 №11 Сторінка 8. Почтова скринька колеса. Від адміністрації. Приневолені рівнодушністю і не* ех передплатників, залягають нам останнє совісністю на: які цілими роками із передплатою м: звертаємося до нпх із просьбою сповнити свій обовязок і виріввати передплату на біжуче чвертьріче. В противному разі будемо почавши від пайблищого числа помішувати по черзі імена усіх цих передплатників, які читаючи даром на: бо свідомо й з розвагою причиню-ються до занепаду наших і так не многпх періодичних видань. Сподіємося, що ця остаточність спонукає многих на: і журнал являються шкідниками, их передплатників сповнити свою повинність і нарешті уже переконає їх, що ми лиш з-за ради несеріозного пони-мання передплатниками своїх обов'язків боротись мусимо в одно із грошевими труднощами, які спп-нюють поширення та уліпшення вашого журналу. Звертаємо увагу, що вже зі слідуючим числом появиться т. зв. »Чор н а до ш-ка«, на якій будуть виписані імена тих Високоповажаних шкідників, тому сайтесь від сорому поки час І Міі II і всіх спа- ЗА СТАРИЙ. В Перемишлі буде вистава телят доби. Ти, яко знатний агроном, певно їдеш ? У тій виставі не беру ніякої участи бо приймають лиш худобу до 2 літ. при- В ГОТЕЛІ. Підпитому панкові знимає готеле-вий послугам чоботи. Цане! Та1 у вас скзрпиток нема. Як нема? Мусять бути! Та нема! Дивіться! А, то я згубив, напевно згубив. ДУМКИ. Жінки мають якусь подібність із пропамятними книгами; назверх поезія, в середині запозичені стихи іі побожні бажання, і коли їх пере-листується, відкладається зітхаючи на бік і думається: Ба коби те все правда. Телеграми. Львів (А ен. »Топас«): В неділю змагалися тут Русь і Україна. Від непамят-них віків це перший раз скінчилось розіграною. Львів (А ен. »Мута«): Представників »Руси« Витали тут з небувалим ентузіяз-,мом, а найбільше наше жіноцтво, бо хтось пустив поголоску, що Русичі приїхали в Галичину шукати жінок. При відїзді ужгородських гостей бігли дівчата за потягом і хотіли кидатись лід Ш а н г а й (А ен. »Гумбу «); Наспіла тут телеграма до Чен-Кай-Чека, генерала китайських 'націоналістів від галицьких за-гравістів: «Тримайтесь на власних силах і не дайтесь . Чен-Кай-Чек відтелєграфу-вав: «Тримаємось. На власних силах втікаємо, ічого і вам бажаємо«. Львів (Аген. УПП): На днях зїхав до Львова бувший міністр бібліографії і начальний редактор усіх золочівських газет Іван Калинович. На двірці повитали його представники всіх тих партій, ло я-ких він належав, акціонарі Всесвітньої Бібліотеки і врадуваний його приїздом ред. Кирило…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"