Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №17

Ворожіння на кавовій гущі, або Конституція Пилипа Юрика (Орлика)

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №17, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2018 №17
Бібліотека журналу “ПЕРЕЦЬ. Весела республіка” №17-2018
Пилип ЮРИК
ВОРОЖІННЯ
НА КАВОВІЙ ГУЩІ,
або
Конституція Пилипа Юрика
Ілюстрації
Валерія ЧМИРЬОВА
КИЇВ — 2018
Орлика
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №17, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2018 №17
ПИЛИП, ЯКИЙ ОДНОГО РАЗУ
БУВ ГЕТЬМАНОМ ОРЛИКОМ
А таки ж був. Як згадує сам Пилип
Юрик в однiй iз своїх бувальщин, до ре
дакцiї газети «Запорозька Сiч» для
опублiкування у зв’язку з Днем Кон
ституцiї надiйшло вiтання мiського
голови. I в тiм вiтаннi високий чин на
повному серйозi зазначив, що витока
ми Основного Закону незалежної Ук
раїни є «Руська правда» Ярослава Муд
рого i перша в Європi козацька Кон
ституцiя гетьмана Пилипа... Юрика!
Отож Пилип, за його словами, «походив перед колегами
з гордо задертим носом. Бо далеко не кожного возвели
чать до рiвня славного гетьмана Пилипа Орлика».
Для гумориста подiбний чиновницький ляп — справжня
знахiдка. От вiн i використав той ляп у своїй творчостi.
Як i багацько iнших простотаки анекдотичних неоковир
ностей iз життя наших унiкальних у цьому планi поса
довцiв.
Щоб у цьому переконатися, прочитайте оцю книжку
Пилипа Юрика. Вона високопрофесiйна i в поетичнiй своїй
частинi, i в прозовiй. Такi ж високопрофесiйнi i всi його по
переднi видання.
Що ж, син прекрасної Черкащини, а нинi запорожець
Пилип Юрик є гiдним представником українського сати
ричногумористичного коша. Недарма вiн тричi лауре
ат — премiй iменi Степана Олiйника, Степана Рудан
ського та журналу «Перець».
Певен, що вони — далеко не останнi в його молодозрiло
му життi. Кажу так, бо Пилип Юрик всього лиш трохи
переступив свiй шiстдесятилiтнiй порiг. А для справж
нього чоловiка, та ще й надiленого батьками та Всевиш
нiм рiдкiсним хистом смiхотворчого слова, це ще тiльки
середина шляху.
Тож подальшої плiдної роботи, шановний Пилипе!
I дороги без вибоїн!
Володимир ЧЕПIГА.
2
© Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №17-2018
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2023 "Перець"