Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №08

Повернення великого бендюха

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №8, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2018 №08
Бібліотека журналу “ПЕРЕЦЬ. Весела республіка” №82018
Володимир ЧЕПІГА
Повернення
Великого Бендюха
Ілюстрації
Володимира Солонька
ÊÊèè¿¿ââ 22001188
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №8, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2018 №08
2
Він народився у селищі Казанка Микола
ївської області. У родині професійного га
зетяра.
Народився у травні... 1937го.
…Коли на теренах рідної землі розгуля
лось чергове більшовицьке свавілля. Кре
млівський Левіафан, наче граючись влас
ною безкарністю, вкотре ненаситно тро
щив долі мільйонів своїх співгромадян, —
щедро відправляючи одних до гулагів
ського забуття, іншим завиграшки пускав
чекістські кулі в потилицю.
Липня того ж самого кривавого року в
левіафанових катівнях наклали головами і
такі митцізасновники нового українського веселого слова, пер
чанипобратими — як Василь Чечвянський та Юрій Вухналь...
Проте природа ніколи не терпіла порожнечі... Гнана і зацько
вана сталінськими біологамидурисвітами генетика, всупереч
усьому, чи не повсякчас підтверджувала цю аксіому. Попри то
тальні політичні репресії, попри атмосферу суцільного тварин
ного страху і мороку, що на десятиліття, здавалося б, непро
бивною кригою скував змертвілі душі людей, життя все ж не
впинно брало своє.
…Він народився із неповторним веселим поглядом на світ, у
який потім сам рішуче і впевнено рушив, розкриливши свою ду
шу до всього світлого і справедливого, чим тільки і живиться
воістину вільне і повноцінне буття.
Позаяк біологічний ген нескореності, ген власної гідності, ген
непересічного таланту, виявляється, ніколи не можна знищити в
людині, якщо вона, людина, не фальшива, а від духу й плоті
справжня...
Це з них, покоління народжених у 30х, вишикувались потім
легіони нескорених майбутніх "шістдесятників"...
Своє перше веселе оповідання Володимир Чепіга надрукував
у далекому 1956 році і з того часу остаточно зрозумів, що спра
вжнє його покликання не бравурні реляції та славоспіви на честь
переможного поступу соціалізму в одній окремо взятій — від
усього цивілізованого світу країні, якими тількино й рясніли на
Слово про Сенсея
Автошарж
ВВеессееллоосслліівв ВВооллооддииммиирраа ЧЧееппііггии
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"