Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Бібліотека Перця 1990 №369

Третя молодість

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1990 №369, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1990 №369
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 369
Юрий Вадимович Шанин
ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ
а украинском языке)
Иллюстрации А. Монастырского
Издательство «Радянська Україна»
Редактор В. Чепіга
Технічний редактор Р Герасимчук
Коректор Н. Ананьїна
Здано до набору 23.04 90. Підписано до друку 22.05.90. БФ 30232. 70Х108/
32
.
Папір книжково журнальний Гарнітура літературна Офсетний друк 2,8 умови,
друк арк 2.8 умовн, фарб відб. 2,28 обл.-вид. арк. Тираж 86 000 прим Зам 02224
Ціна 10 к.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна»,
252047, Київ 47. проспект Перемоги, 50
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул Петра Нестерова, 4
Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна»,
252047, Киев 47, проспект Победы. 50.
Текст набрано із застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад»
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1990 №369, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1990 №369
БІБЛІОТЕКА «П Е Р Ц Я» 369
Юрій ШАНІН
ІЛЮСТРАЦІЇ О. МОНАСТИРСЬКОГО
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
19 90
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"