Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1990 №01

СТРАТЕГІЯ БЮРОКРАТІЇ

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1990 №1, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1990 №01
библиотека «перца»
Джеймс Борен
СТРАТЕГИЯ БЮРОКРАТИИ
а украинском языке)
Переклад з англійської Я Королевича.
Малюнки Джеймса Борена та Білла Речіна.
Издательство «Радянська Україна»
Редактор Ю. Прокопенко
Технічний редактор Р. Герасимчук
Коректор Н. Ананьїна
Здано до набору 26.04.90. Підписано до друку 17.05.90. БФ 30221. 70Х108/
32
Папір книжково-журнальний. Гарнітура літературна. Офсетний друк. 2,8 умовн.
друк арк. 2,8 умовн. фарб, відб 2,28 обл.-вид. арк Тираж 86 000 прим. Зам. 02290
Ціна 10 к.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна»,
252047, Київ-47, проспект Перемоги, 50.
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова, 4.
Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна»,
252047, Киев 47, проспект Победы, 50.
Текст набрано із застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад»
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1990 №1, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1990 №01
БІБЛІОТЕКА «П Е Р Ц Я»
Джеймс БОРЕН
СТРАТЕГІЯ
БЮРОКРАТІЇ
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1990
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"