Перець
ГУМОР І САТИРА

Бібліотека Перця 1989 №352

Лицарі сатири

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1989 №352, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1989 №352
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 352
Иван Иосифович Сочивец
Иллюстрации В Солонько
Издательство «Радянська Украина»
Редактор В Чепіга
Технічний редактор Р. Герасимчук
Коректор Н. Ананьїна
Здано до набору 28.02.89. Підписано до друку 28.03.89. БФ 30121. 70X108'-,
Папір книжково-журнальним Гарнітура літературна. Офсетний друк. 2.8 умови
друк арк 2.8 умови фарб відб 2.28 обл. вид арк Тираж 84000 прим. Зам 01186,
Піна 10 к
Текст набрано із застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна»,
252047, Київ-47, проспект Перемоги. 50
Адрес редакции 252047. Киев 47, ул. Петра Нестерова, 4
Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна»
252047, Киев 47, проспект Победы, 50.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1989 №352, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1989 №352
Іван СОЧИВЕЦЬ
ЛИЦАРІ САТИРИ
ІЛЮСТРАЦІЇ В. СОЛОНЬКА
КИЇВ ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1989
БІБЛІОТЕКА «П Е Р Ц Я» 352
Рейтинг книжки

 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"