Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1985 №300

Справжній мужчина

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1985 №300, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1985 №300
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 300
Валерьян Иванович Еськов
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
а украинском языке)
Иллюстрации В. Солонько
Издательство "Радянська Україна"
Редактор В. Бойко
Здано до набору 25. 03. 85. Підписано до друку 15. 05. 85. БФ 10240.
70X108-32. Папір друкарський 2. Гарнітура літературна. Високий
друк. 2,8 умови, друк, арк, 2.8 умови, фарб. відб. 2,28 обл.-вид. арк.
Тираж 104 000 прим. Зам. 01633. Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна».
252047, Київ-47, проспект Перемоги, 50
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова, 4.
Ордена Ленина комбинат пенати издательства «Радянська Україна»,
252047, Киев-47, проспект Победы, 50.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1985 №300, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1985 №300
Валер’ян ЄСЬКОВ
ІЛЮСТРАЦІЇ В. СОЛОНЬКА
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1985
БІБЛІОТЕКА «П Е Р Ц Я» З00
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2023 "Перець"