Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1984 №290

Душа і ноги

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1984 №290, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1984 №290
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 290
Петр Спиридонович Сиволап
ДУША И НОГИ
а украинском языке)
Иллюстрации К. Зарубы
Издательство «Радянська Україна»
Редактор Д. Молякевич
Здано до набору 28. 09. 84. Підписано до друку 02. 11. 84. БФ 06928.
79X108/
32
. Папір газетний. Гарнітура літературна. Високий друк.
2 8 умови, друк. арк. 2,8 умови, фарб відб. 2,28 обл.-вид. арк.
Тираж 104000 прим. Зам. 06033. Ціна 10 коп
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна».
2520 47, Київ-47. Брест-Литовський проспект, 94.
Адреса редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова. 4
Ордена Ленина комбинат пенати издательства «Радянська Україна».
2-52047, Киев-47, Брест-Литовский проспект. 94
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1984 №290, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1984 №290
БІБЛІОТЕКА «ПЕРЦЯ» №290
Петро СИВОЛАП
ДУША І НОГИ
ІЛЮСТРАЦІЇ К. ЗАРУБИ
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1984
Рейтинг книжки
Сатирики: Сиволап Петро

 Copyright © 1922-2024 "Перець"