Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1983 №277

Дорогоцінна гуля

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1983 №277, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1983 №277
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 277
Михаил Васильевич Прудник
ДРАГОЦЕННАЯ ШИШКА
а украинском языке)
Иллюстрации Р. Сахалтуева
Издательство «Радянська Україна»
Редактор Ю. Прокопенко.
Здано до набору 21. 10. 83. Підписано до друку 22. 11. 83,
БФ 15711. Формат видання 70х108/
32
. Папір газетний. Гарнітура
літературна. Високий друк. Умови, друк. арк. 2.8. Обл.-вид.
арк. 2,28. Тираж 103200. Зам. 05368. Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна», 252047. Київ 47, Брест-Литовський проспект, 94.
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова, 4.
Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська
Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1983 №277, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1983 №277
ІЛЮСТРАЦІЇ Р. САХАЛТУЄВА
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1983
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"