Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Бібліотека Перця 1983 №269

ДОМАШНІЙ АНГЕЛ

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1983 №269, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1983 №269
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 269
Иван Иосифович Сочинец
ДОМАШНИЙ ангел
а украинском языке)
Иллюстрации В. Ширяева
Издательство «Радянська Україна»
Редактор В. Чепіга.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський проспект, 84
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова, 4
Ордена Левина комбинат пенати издательства «Радянська
Україна», 252047. Кнев-47, Брест Литопский проспект. 94
Здано до набору 27. 12. 82. Підписано до друку 31. 01. 83
ВФ 15254. Формат видання 70х108/
32
. Папір газетний. Гарні-
тура літературна. Високий друк. Умови, друк. арк. 2.8. Обл
вид. арк. 2,28. Тираж 103200. Зам. 06111. Ціна 10 коп.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1983 №269, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1983 №269
Іван СОЧИВЕЦЬ
ДОМАШНІЙ АНГЕЛ
ІЛЮСТРАЦІЇ В. ШИРЯЄВА
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО "РАДЯНСЬКА УКРАЇНА"
1983
Рейтинг книжки
Сатирики: Сочивець Іван

 Copyright © 1922-2024 "Перець"