Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1982 №267

Прутикові іменини

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1982 №267, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1982 №267
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 267
Яков Леонтиевич Муляр
ИМЕНИНЫ ПРУТИКА
а украинском языке)
Иллюстрации А. Арутюнянца
Издательство «Радянська Україна»
Редактор В. Чепіга.
Здано до набору 10- 11. 82. Підписано до друку 16. 12. 82.
БФ 48930. Формат видання 70x108/
32
. Папір газетний. Гарні-
тура літературна. Високий друк. Умови, друк. арк. 2.8. Обл.
вид. арк 2,28. Тираж 150000. Зам. 05323.'Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна», 252047. Київ-47, Брест Литовський проспект, 94
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова. 4.
Ордена Ленина комбинат пенати издательства «Радянська
Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1982 №267, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1982 №267
Яків МУЛЯР
ІЛЮСТРАЦІЇ А. АРУТЮНЯНЦА
КИЇВ ВИДАВНИЦТВО "РАДЯНСЬКА УКРАЇНА"
1982
БІБЛІОТЕКА «П Е Р Ц Я» 267
Рейтинг книжки
Сатирики: Муляр Яків

 Copyright © 1922-2023 "Перець"