Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1973 №162

Незвичайні ситуації

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1973 №162, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1973 №162
Сергій ГЕРАСИМЧУК
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1973
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1973 №162, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1973 №162
Сергей Иванович Герасимчук
НЕОБЫЧНЫЕ СИТУАЦИИ
а украинском языке).
Редактор Ф. Маківчук.
БФ 11187. Зам. 01291. Здано до набору 12. ІІІ 1973 р. Підписано
о друку 16. IV. 1973 р. Тираж 100150. Формат паперу 70х108
1
/
3
1 папер. арк. 2 друк. арк. Обл.-вид. арк. 2,28. Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна», Київ, Брест-Литовський проспект, 94.

 Copyright © 1922-2023 "Перець"