Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Бібліотека Перця 1955 №18

Льока

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1955 №18, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1955 №18
Юрій МОКРІЄВ
ІЛЮСТРАЦІЇ К. АГНІТА
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1955
Сторінка №2


Бібліотека Перця 1955 №18
Сторінка №2

Сторінка опублікована для зареєстрованих користувачів нашого проекту.АБО

Якщо у вас є акаунт то для перегляду сторінки - натисніть будь ласка кнопку вхід для зареєстрованих користувачів


У вас ще немає акаунту?

Є запитання стосовно доступу?
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1955 №18, Сторінка № 3
Бібліотека Перця 1955 №18
з посади на посаду. За десять років свого свідомого
життя Льока змінив кільканадцять професій. Він був
і кіноактором, і театральним адміністратором, і аген-
том по збору місцевого, і режисером драмгуртка, і
«штовхачем», і дегустатором. Звідусіль, розкусивши,
що воно за птах, його швидко звільняли, але звіль-
няли коректно, за «власним бажанням», за «скоро-
ченням штатів», і це давало Льоці можливість без
особливих турбот улаштовуватись на новому місці.
Одну культосвітню установу Льока зумів переко-
нати, що він знає народну творчість, і його призна-
чили редактором. Коли ж його звільнили й звідси,
Льока пурхнув в один з міських райпромкомбінатів,
який чомусь робив не відра й ночви, а друкував каз-
ки для дітей, збірки одноактних п’єс і репродукції
картин. Льока взявся тут за «редагування» і «впо-
рядкування». Це ж не так уже й важко зредагу-
вати «Ранок у лісі» Шишкіна, «Запорожців» Рєпіна
або ж «впорядкувати» «Ведмедя» й «Хірургію» Че-
хова! А гроші райпромкомбінат платив! І не малі
гроші!
Та Льока весь час мріяв про більші масштаби,
про ширші горизонти. І йому щастило. У райпром-
комбінаті він познайомився з дружиною відомого
художника Н. Художник уже давно лежав хворий.
його справи вела дружина.
Невдовзі Льока познайомився і з самим худож-
ником. Льока сплутав назви його картин: «Ніч під
Новий рік» він назвав «Ніч під різдво». За таку, зда-
валося б дрібну, помилку розгніваний автор викли-
кав «редактора» до себе і дав йому доброго прочу-
хана. І відтоді Льока люто зненавидів художника Н.
і, де тільки міг, чорнив його твори.
4
Рейтинг книжки

 Copyright © 1922-2024 "Перець"