Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1952 №07

Одноперчани

Розмір тексту: 
ІЛЮСТРАЦІЇ В. ГЛИВЕНКА
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1952
Подобається "Перець"?
Редактор Ф. Маківчук
Техредактор В. Довгаленко
Коректор И. Галенко
*
БФ 02763. Зам. 498. Підписано до друку 28. V
1952 р. Тираж 100.000. Формат паперу
70X105. 2 друк, аркуші
Ціна 1 крб.
*
Друкарня видавництва
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
Київ, Прозорівська, 59.

 Copyright © 1922-2022 "Перець"