Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1952 №06

Молоді автори ПЕРЦЯ

Розмір тексту: 
МОЛОДІ АВТОРИ
ПЕРЦЯ
ІЛЮСТРАЦІЇ БЕ-ША
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1952
Подобається "Перець"?
Редактор Ф. Маківчук
Техредактор В. Довгаленко
Коректор И. Г а л е н к о
*
БФ 02345. Зам. 490. Підписано до друку 20.V.
1952 р. Тираж 100.000. Формат паперу
70х105. 2 друк, аркуші
Ціна 1 крб.
*
Друкарня видавництва
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА».
Київ, Прозорівська, 59.

 Copyright © 1922-2021 "Перець"