Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2019 №09

Серенада пiд аварiйним балконом

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2019 №9, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2019 №09
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №9(33)-2019
Аскольд БЕГЕБА
СЕРЕНАДА
ПIД АВАРIЙНИМ
БАЛКОНОМ
ГIМНИ
*
ОДИ * ЕЛЕГIЇ
*
БАЛАДИ * ПОЕМИ
КИЇВ — 2019
Малюнки Миколи Капусти
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2019 №9, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2019 №09
Зміст
Вiзитка........................................................................................3
ГIМНИ Й ОДИ (для полiпшення погоди)
Який же ти багатий, рiдний краю! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Мафiя веде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Гiмн кийконосцiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ЕЛЕГІЙНІ ВОЛАННЯ (про надії та чекання)
Маєстатна елегiя у львiвськiй «Криївцi» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ранкова елегiя пiд гелгання межигiрських страусiв . . . . . . . . . .11
Вечiрня елегiя у вiдблисках оболонських зiрниць . . . . . . . . . . . .14
Ностальгiйна першотравнева елегiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Конфуцiанська елегiя на флотському баштанi бiля Балаклави . .17
Заробiтчанська елегiя над тихоплинною Яузою . . . . . . . . . . . . .21
Елегiйна баркарола на Iкопотi бiля замку Костянтина Острозького 22
Серенада пiд аварiйним балконом бiля київської Дiвич@гори . .27
Матримонiальна орацiя перед Палацом iрпiнського правосуддя .29
Конспiративна елегiя про втеклого московита . . . . . . . . . . . . . . .33
Аморальна елегiя бiля пiднiжжя Ай@Петрi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Ревуча елегiйна каватина з Андрiївського узвозу . . . . . . . . . . . . .37
Сантехнiчний елегiйний ноктюрн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
ТРIЙКО IРОНIЧНИХ БАЛАД (добрим людям навздогад)
Балада про чарiвну наддеснянську Наталi, недолугого жениха@забро@
ду зi Смоленська, натхненного поета в станi абстинентного синдрому
та безстрашного козака Небiду на вiтчизняному КРАЗi . . . . . . . . . .40
Балада про принципового ентомолога, дiловитого московського
клiща i прогресивне мiсцеве паразитське плем’я . . . . . . . . . . . . .43
Балада про модерного лiтобсерватора, який попри природну
короткозорiсть чiтко проглядає крiзь вiки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
ДВI ПОЕМИ (на електоральносанiтарнi теми)
Шкарбанiада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Я вам не жлоб! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
ЗАПОВIТ (з яремчанської колиби привiт)
Трагiчно@бiографiчне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Поминально@патрiотичне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
ОБСКУБАНА АВТОБIОГРАФIЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Тексти друкуються за газетно@журнальними i книжковими публi@
кацiями (зокрема в «Українi молодiй», «Перцi», «Перець. Весела рес@
публiка», «Вiстях з України», «Науковому свiтi», «Веселому ярмарку»,
«Лисiй Горi» та iн.), а також за вiднайденими рукописами автора.
Упорядкування та примiтки Юрiя Цекова.
2
Рейтинг книжки
Сатирики: Бегеба Аскольд
Художники: Капуста Микола

 Copyright © 1922-2024 "Перець"