Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1953 №11

БУДИНОЧОК НАД ЄЛАННЮ

Розмір тексту: 
Ол. ІОНОВ
ІЛЮСТРАЦІЇ В. ГЛИВЕНКА
«РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1953
Подобається "Перець"?
Редактор Ф. Маківчук
Техредактор В. Довгаленко
Коректор Г. Постой-Волгін
Ал. Ионов. Домик над Еланью.
а украинском языке)
Ціна 1 крб
БФ 04132. Зам. 2153. Підписано до друку 4. IX. 1953 р. Тираж 100.000.
Формат паперу 70Х103
1
/
32
. 2 пап. арк. 2,66 друк. арк.
Друкарня видавництва «Радянська Україна», Київ, Прозорівська, 59.

 Copyright © 1922-2022 "Перець"