Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 1993 №11 Сторінка 3

(Гуморески, Патентне бюро Перця)
Журнал Перець 1993 №11 Сторінка 3 - Гуморески, Патентне бюро Перця. Мал. О. ГУЦОЛА Мал. В. АДАМОВИЧА Мал. О. МОНАСТИРСЬКОГО Мал. С. ФЕДЬКА 4 :::: ЙІ Й Й ЇЙІ Й йЖії йіййЗй ійї-ЖЖЖ-ш 444 44444444«444 4 Ш444444ф4*4 444 4 4 « фФФ*««4аФв»44«4«аФ4Є4Є4»444Фа4ф44Є 44«ффФ«44в44»»4«4Ф4«фффф44ф4ф4»4ф44444фФ«Ф44 *Ф«Фа«4Є4»4«*444«4«*4«ф444444«44ф4*Фф«4ф44*44»444»»Ф«44»ф»ЄА44Ф44ф44Ф4Ф«4Ф«Ш444«Ф44 ФФ«ФффФФ4аф4Ф««а4Ф44ф44Ф*Ь«Ф«ФФФ4ФФ*«4«4*ФФф4*'** "-* --' - - - - 4 44444Ш4444444444444 4444444444Є4Ф4444*44 44 :: А : аСТуЙЙрГб ДНЯ:::Н ::: аЮі;: ?.*.Г4 5.* .і4 . .в.*.*.*.*.*.*., ., .,.,.,.,.*?.,. . .*.*.і к4.,.*.,.*.,.,.,., . '.’. ,.’.,. .'.,»’.'. ?.*.*.*.?. *.*. .*4 *.*.к’. . іор уйтьіі- йййлйамй ай чкйм ШШІЖЖШйй править, але беруть. Далі інший дід, ридитЬ, але нічого не продас.а жебрачить. А вкуткухлоліді йй кагалом виграють душевне: .«Внрвь зазвучат 44«4444*4*44» 4444 44 444 4414444 « 4 « 4 » 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 * 4 4 4 * * 4 4 4 4 4 4 4 4 « Смеркає. Ніч свої спускає крила, Все вкрила від межі і до межі. Дрімота славну варту розморила Сплять сторожі! * Сплять сторожі! Сплять сторожі в суді й прокуратурі, Сплять сторожі в райвно і в гаражі,, ( Сплять у сільраді і в комендатурі.…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"