Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 1974 №16 Сторінка 3

(Телеграфне Агентство Перця, Злізайте приїхали)
Перець 1974 №16 Сторінка 3 - Телеграфне Агентство Перця, Злізайте приїхали. Мал, В. ГОНЧАРОВА СПРОСТОВАНА СЕНСАЦІЯ Кілька місяців тому наукові кола Дніпропетровщини були приємно схвильовані звісткою, що на території села Новока-линівки Ш ироківського району знайдено сліди стародавньої цивілізації. Прибула на місце археологічна експедиція виявила залишки водопроводу, обладнання до млина, а також статую якогось божества. Появі кількох нових дисертацій на історичну тему переш кодило правління місцевого колгоспу «Червона Україна», яке дало документи, що свідчили предки не мають ніякого відношення ні до водопроводу, ні до млина, ні до статуї. Усе це колгосп купив за тридцять п’ять тисяч карбованців. а древнього вигляду набрало воно під впливом сонця, вітру і дощів. ДОРОГА ЩАСЛИВЦІВ ПОЛТАВСЬКА область. (Кор. ТАП). Про декого кажуть: народився в сорочці. Але, як правило. кажуть вже після того, як людина щасливо з чого-небудь виплуталася або ж виграла в лотерею чи спортлото. Начальник шляхово-експлуа таційної дільниці N1 668 т. Стельмах розробив методу, за якою таких щасливців можна розпізнавати заздалегідь. Експериментальним полігоном служить тридцятикілометровий відрізок шляху від Лубен до села Чор-нухи, за стан якого відповідає т. Стельмах. Водія чи пасажира, які подолають цю відстань, не потрапивши в аварію або сер йозну пригоду, можна сміливо вважати такими, що народилися не тільки в сорочці, а й у штанях чи спідниці. Ф 1. ВИКРАДЕНІ АВТОБУСИ Сталося це несподівано. І голов-не серед білого дня . В автотранс портну контору № 3 тресту «Мико лаївводбуд» прибула міліція. Конкретніше, державтоінспекція. Відпо відно до своїх обов'язків, вона, інспекція, вирішила проконтролювати технічний стан автотранспорту. У на чальника контори т. Кирисова по просили список занаряджених автобу сів Він подав і запевнив, шо все нормально. В автопарку стоїть 86 машин, готових, як кажуть, при пер шому натиску на педаль зірватися з місця Коли ж автоінспекція від списків перейшла до автобусів, то виявилося, що на лінію можуть виїхати лише 18 машин. 27 не відремонтовано, а двадцяти трьох не було взагалі Де машини? поцікавилися товариші з автоінспекції. Товариш Кирисов знизав плечима Кинулися до…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"