Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 1990 №19 Сторінка 2

(Коротко кажучи)
Журнал Перець 1990 №19 Сторінка 2 - Коротко кажучи. г ОЯЛЯИЇІ и (уо(імоікаі-мпннаік іапі «іо'нчдії.ддсідії» 'мпнзпкготйдії взтпніїтгиііі ан плой «*иоол» пжпл ац 'ПЛП П(ІЛО1П Ц І ИИЕШОЯУігаЯПАЗ І ВІЯРСІХ окзвяинА ЯВІ ия -ЧІГІД, ’ВННІЇ ИЗ ВН ИХВЇ ВІГЯ ІП ЧЗОЇП ВЗЧХИ ОЯОЇї' І ВІВН ИКВ ВХ ИСІОІВ9 інчігіїіАз ихвкої оп 9о*іп оюзогіої ИХВЯЕВН ОЯЖВЯ ІІГВХВЕЯ ИИЯЧЗЧІГІЇ -оц-яі іти ходо вїіиннід оіозвЯх оігаз зтвн зХн з4б оїп ихогіої исіхокоігія всіохяіп їх ажї у ’яій -зфош ЕІ ниї о яинзвоп вкон Хї охия охотні звн я у ияшАї оп вх вніз яовіосіодо Ахосіоїі я 010903 еі ихвгір кіїіиї вйл всідої з Хн -ОИВСІ ОЛОЯЧЇІ0ЯОІГИ(ІХу -ОНВЯО(ІХДО анхіяисіц вігзз япї оя *(ПУ1 а »М) чхзвігдо УЯЧЇІИННІЯ ізназнон ииніснігоздр аїі ієоі рії Л л онаиірн -даіяир Аууогпрн а ЛзЛзназноя яЛтои :ьзи РьЛс!іа он Атосіи ажлУ зра у умнанюуа у ,1 рм хяоаої я он із папікоц " ВХИІГ Хяоне онї ИНОЯ ЧХВІГдОСІ УЯОНВ ЯАІГ Енінохну чзохояв чхоївяаь -ид ’онвіойв ан оїі : иігввіХ оп и ик жохо ихи олвіг її чхоівппіізоп он иізяое чзАиіоь ояиї вн яв іїіяіяев4яе ЕД, ’ОІШ -іігоі вй онаж ояіпоп оігАд охояв ЯОЇ ІІГЗВНЯ ОХИІГ 0НИІХИХЗ ОІГВЯХЩЗ ОІГ03…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"