Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 1992 №03 Сторінка 12

(Гумор та сатира про роботів, Народні усмішки)
Перець 1992 №03 Сторінка 12 - Гумор та сатира про роботів, Народні усмішки. Ціна З крб. Індекс 74393. РОБОТИ Ж* Мал. В. ЗЕЛІНСЬКОГО Ж**’ ОС Й А лИ 0А? йцП Ж ША йжй Ж ? л Л-.' *. 6** Айкд й Й р оз оК 3 ПАЙКИ1 Відділ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - « 1 Ж. Т1!" - - ; »ф- і. , Т :; : ч' У ’ *: ... ч., *. ' : в'РвЛЯ иЛі ж ОДНОФРАЗОВІ ШПРИЦИ ф Чи не тому наш паровоз зазнав катастрофи, що мчав на червоне світло? ф Істина у вині. От тільки в чиїй? ф Останній доказ інтернаціоналістів братні могили. ф Не такі страшні путчисти, як їхні попутники! ф Губили Україну протягом століть, а тепер раптом бояться її загубити! ф І Золота Орда була союзом. ф Заборонені плоди це ті, яких не вистачає. ф На порозі бідності швейцари не стоять. У човен Харона не лізуть без черги. ф Літературознавчий термін: комуністична мораль байок про світле майбутнє. ф Товариство похорону природи. Ф Одних дітей знаходять в капусті, інших у гречці. ф Де позіхає Феміда, там не зіває Фортуна. ф Не вчіть українців, як варити вареники! Анатолій БОРТНЯК. ПЕРВЦЬ (0531 Для телеграм: Київ Перець *»* л-ї йч-Сч, жаж вЙМЩіісвшіВИІ йИїваЕ ш гте ВЖШ і» а» ’’ Л л- -Хчч 203 ж ЙШі йшж і х» * *. -* '-*-.-Ч ».' * ’ : ук:-.-. Шлрвслвкт;'П е огиг-:5:0 ; еіддіпул истівтдскарг 5 -;. 4441-8 15, . . ку ойнього-в і д д і лу МЙ?І ЙВ ' ' " А*-А ;Х - Уй:-:::' ' --' р'Є? МЙ ?зЖ Є7 Г* ’у?.. о ф-Кйж 'л Х *"-'Й’ :'' ’ -’ ’Йг* ’ й :»Лда;, ’’ , ? -’ ’ . ''» * « *’» " * -- : ? 'У-:-:-:: Ч -» -:-. - а« Ждай ж вВОЖІШ в. воико, ішааяи дайія Вїіоввжжиі (директор видавництва), ВйіїіЖймОдОйоЯз" іЖЯйіШййЖаа йЯзЛяЖШШЖ (головний художник) імввиоіжряи............ (вОДОвідальиий секретар) ' ' ' іашммиї й м. пру днин,…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"