Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 1998 №03 Сторінка 8

(Народні усмішки, Вінегрет із Перцем)
Журнал Перець 1998 №03 Сторінка 8 - Народні усмішки, Вінегрет із Перцем. іф:':Фїф'Я 'ффф':-: « а р;і 77 3 * І у х І 7. Мал. О. МІХНУШЕВА (тема В. Капрельянца) ? 7. : І ? а :йШ : - * аУ - 754 ВАСИ М Мал- А Я довірена особа кандидата! буде краШе . 7? ?? А 7; ЙЙхйтЗйл;. . ЙХз і ’ТГ ’ ? іі** . 2 Т: і:;!::, ШАА- і і я х х л "А ЯгяЗААА: АтАтйї :да?’ в-Ц,; їцУтірУп У 9 і ?Ша.;......;... . . даз Мдп А;:-ЛГ жш А А г ДИРЕКТОР ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ ТЛІПЦІ Ц:: 1Х**ЛтА . ! м*и4ч2гЦ . ТтАаА- - і Ш№п 9Т*гі!і Ц' аи. ч* 1 Ж * Я ііііїз : -А» Л-........ х«:7 йй?«Ж7?йай * ?. .’ ?.*.' * ?** ***** 5-А 5 .:л7;3;7 --7 АйлТйЗЗЗ -. 'ЗАа За --'а З а . : г?*Сї - в З? 7?: :7а;.*77 І І І І Тітко ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ Молода дівчина до циганки: м тягнув гаманець та й каже: Зелених не маю, а десять гривень можу дати. X ш со О X 00 2 »* ! с «г На а І Так ви ж старий. Зате грошей багато маю. Тоді сідайте за третій стіл, що стоїть в кутку, щоб менше було видно. Так там же немає ніко- чх И ЇСкажи правду: якщо у ме не буде чоловік, то я тобі даю п'ять гривень. Циганка взяла її руку, подивилася в очі та й каже: Дава мені зразу двадцять п'ять гривень. 9 9 аймй» 5 ?АА І ;: О Ж ІР ААатА . Шш гдада Жшш в дагі2 Уй-їА у Йй д ’р7і;Г А.---’: Зч ’.Ж А чому? 9 Віатимеш п'ять ш ж І;',-?- № 7 ЩО МАЄМО ммим*-« і ?*-7 ААО Автоінспектор, зупинивши автомашину, пред- "' 'А:- - 7 ставився: Старший сер-і Зелених. Водій поліз у А « '. ;:іГ 'тт - 'І гї. А7-У-Т; Ж; Р й ж ’Ж я Ж7-; ж Л-Рр'лііЦ Аі А.уАА і-.л й.- .-7й 2.-А7 7?2 ГОЛОВНЕ Кореспондент до вісімдесятирічного діда: Скажіть, будь ласка, Степане Петровичу, а які остені проблеми у такому віці? 1 : ': ' ' ' .-Р:: Р;:':: ' шшш аа т-А;: - ' -г «Ж А. : А А-;А . - .АА-Ааа А ТА А А А. У такому віці, скажу вам го. Не турбуйтеся, я сама прийду. ШВИДКИЙ ПОЇЗД -А « м 7ЙЙ о; ;;; ШШ правду, головне, щоб баба не І І П сварилася. ш жйй і к - ; 'ііШШ .Ц.ІииЛ.; !Іг Р 'Г.'..’Т:.НЦрі:і ШшЯ9ї-Л На станції до купе зайшов чоловік та й питає у І РОЗМОВА СУСІДІВ Зосю, каже сусідка, твоя коза обгризла мені яблуньку. твій синок обірвав мене грушу. іФї --: . А-::;.’. Йа ІріГі 7-;Алу іі:: р?Ж......, ж 8 № І. ; ІТр 'л:іі бабусі: Нг'.' :;! ' Це швидкий поїзд? Так. Але машиніст, напевно, дороги не знає, тому зупиняється біля кожного стовпа. У ПОРІВНЯННІ Грицю, то правда, що ти маєш мудру жінку? А 'Ш)0 тобі казав Гаврило. Хіба що в порівнянні з ним. ЯЯвіЯвв іИІ ЇІіІ і ААяЗАаая ж Р,. .. .. ...ВВІ .. . ' . ; ' :'.Р .-?.ц:п .пр;-Ц;--. : 7:::;Г. ': . Та що ти з нього хочеш? -.- А-А- :-.' - -7.-::- - Ж . ;'-.А---.А?.:.’-г.;..-' А; А.'. А?Я?:А ККр Ц!Іп:Г: :НН:ітї ЛІі7Іі ::П:Р'-:і- АА и п ша яшма»; Мал. В. ЧМИРЬОВА (тема В. Космиліна) ш X Ч І* о V м І і рг, і) Зіь 7 А Ж -7.: 9 № У. я о ’ та -т5ї?55; 17 7 7 Т 11 -ХЙИ т і дтанбвлюЛ АШ те ' АЗг Ег- ш * лС. ' Н '- * - - **.* *. . ' ЕйдаЙта 9 т 732 ЯР. жб? . л?.7у7А-.,. і 55 т л ;яЗї- *» 1' І Ек-*,и* » (,( і МЙ : т Мал. Г. МАИОРЕНКА **.- .*- А можете нако- - -м»-. -'-7 -V». мг . - Мал. о. МОНАСТИРСЬКОГО ч ? і Я -7-Й 8 'і 1 (V І . .7 : Я9 Г . А воно вамтребап А- ХХ Вона не м о : . я Шумського району Є 9 № нцг і. ч ї І'Х і А Ї?:;' Г: с* 9 и и « А’-’.-; ІІА7 А ’Пг 7 ' і АА ігхрзх;?5* ;уі АА7 "* 7’’ ' '* *' . .. » »х.. -Х»- цІклті А 9 - Т ; *вг с. Рохманів т:т:п: ’ » *' Ж' 7 гірк ...,.,Ні':ір А ЛА жш іідію я я 9КЮіня їЯТ Я И ЖЯц. .......... . Проф оршрнотонно чияж *ГТ* ’Г. ? ** -Г'ТТт . ' -- *? * ,*? *.Ав*Т7 ' .'. ’.* ».* .'. . . і.*-А* .*? І* -. *2 *' "** .. № А - ті 5 7 О г 9 9 АА.;7Ш гФ::Ф. Тернопільської області. Ж йи «За :: Ж і сі ш.и пій посси Йому тільки сім років. Ходить лише в перший клас. ШШ 4.' в г Ж А. ІЙіАьюгбінеіірозуміє. А моїй козі один рік, а в школу взагалі не ходить. « Й»* :ЦвЛ!,Рі; !; і: , ЗНАЙШЛАСЯ Мал. С. ФЕДЬКА Почув і записав ІваІІЛАРІИШКО. : Клієнт підійшов до офі- Поспішайте М робити доброї м. Мостиська на Львівщині. Ц.':п'':!-іі " '4і,і:!'ІІ: '’ і РРТтЦпп*.' ЛЛ;.'*,і7,..,;*..*.'*-;-».’.-.,-с-н.''*і;. ..- тл.*«.*гг»'. ,;.:...,.-*.-.-*г.А.* у А..'г*ігі *;; * - ’ .. ; ’.* * 1 .* З-яЗ А АА А; ::цЦГ;:':ц:'и;::; Ж : . Іііфр- , Г * ! * Йгг ціантки та й каже: 7,7 ц їт'.цї-'ГгІ: А А '7-7 А ’ ж АААрШЙ ,-л А-'А-'УАут :. АА-*: 7А З . АА?у5 ..*ц *Л: А"-':':-'-'. Р Й 7г -у. 5 А Аа. дА-А? .лг-у ЙЖ: ШіШЯі г ?' А Ж.-Ж;7;- АЗ; Посадіть біля мене молоду і красиву дівчину. рХ*.. тЛс*-. ;і7*дадал Ж 5- їУРпіфРУ:. ’??? :??? : іі лішіі Ж Ііі: даїіл.х ' .- " в .'. Р. п, 5г Дад«« Н’ПЛІІА ? 7 Ж' А. ; .- 7 Ж» л 7 й- й - ь ЙГ-- гЙ ; в й -зЖ' ?А7;'.7-Л-’ ЇМііВ - те л ШЛі ігіі' * ''П їШ! ж . - А Йгмй ЗА? Аа , ...…


 Copyright © 1922-2023 "Перець"