Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 2009 №08 Сторінка 14

(Іноземний гумор)
Журнал Перець 2009 №08 Сторінка 14 - Іноземний гумор. То візьми пляшку чогось міцного та утопи своє горе, радить приятель. Не можу. Чому? Бо не відчуваю ніякого горя. ОБУРЕННЯ ЗДАЧА я . , II І І НІШ ПЕРЕЦЬ № 8 (1600) Виходить раз на місяць. Для телеграм: Київ Перець. Я І І II II її Головний редактор Михайло ПРУДНИК. видавництво « Преса У країни *. До відома авторів! Для своєчасного отримання гонорару прохання разом із творами надсилати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та вказати дату народження і домашню адресу. Видавництво « Преса У країни *, 03047, Київ-47, проспект Перемоги, 50. Адреса редакції: 03047, Київ-47, проспект Перемоги, 50. Іпіегпеі: Ь11р иатес1іа. уізіі.пеі регег Редакція не завжди поділяє думки автора. Листи, рукописи, малюнки не рецензуються і не повертаються. При передруку посилання на «Перець* обов’язкове. Редакційна колегія: Анатолій ВАСИЛЕНКО, Юрій ІЩЕНКО, Олексій КОХАН (головний художник), Дмитро МОЛЯКЕВИЧ. Телефони: приймальні 454-82-14, факс 234-35-82, художнього відділу 454-81-24. Засновник: Державне видавництво «Преса України* Зареєстровано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво КВ № 10334 від 30.08.2005 р. З питань реклами і розповсюдження журналу звертатися за телефоном: 454-81-13. Здано до набору 12.08.2009. Підписано до друку 25.08.2009. Формат 70x108 8. Папір офсетний № 1. Офсетний друк. 2,8 умовн.-друк. арк. 14 умови, фарб.-відб. 4,1 обл.-вид. арк. Тираж 8 180 прим. Зам. 0110908. Ціна договірна. Видається з квітня 1922 року. М Стара тітонька Агнеса жбурляє газету: Теперішні чоловіки стали просто нестерпні! Чого це ви так про них, тіто- Та от пишуть, що вчора перед багатьма глядачами двоє шахматистів розмінялися дамами! Молодята беруть шлюб. Після належної церемонії молодий питає пастора: Скільки з мене? У нашій церкві грошей не беруть, каже священик. Але, якщо хочете, то зробіть пожертву на храм. І скільки ж усе-таки? Ну... відповідно до вроди нареченої. Молодий якусь мить вагається, а далі витягає з гаманця один долар і дає священикові. Пастор розглядає банкноту і лізе…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"