Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 2013 №07 Сторінка 8

(Народні усмішки, Вінегрет із Перцем)
Перець 2013 №07 Сторінка 8 - Народні усмішки, Вінегрет із Перцем. Д я* ? д г і 1 І І І І І І І І А 4 Д І ( - Д 4 ПТПЇЇІ І І гп я*ж м**ф пу розказую. і І І І І і і ( І ( і11 і і і рмРмДймвмма м. Одеса. ТТТПТПІ Т І І ' і 4««І ТДгі гт Т ЇДІ І І і г4 Аркаді ю Юхимовичу, а и мені сто рц чи не позичите гМмНМП Т N - На жаль, при собі нема... 'І ІФНІ111111111 І і І Дякую. Усі живі-здорові. .. Едику купили «Мерседес».;. с с с 1 1 -кя ж я і м замість казідк. пЬа І І І І Почув і записав Едуард ХОМЕНКО. --А» -1 А- -4 А - - А- ж . Ак л А . к 1 и і ітп іШйАО Іде дівчина підземним пе реходом. а назустріч їй чо повік із розпростертими, на че для обіймів, руками. Ді Н чина злякалась та й ударила його сумкою. Аж раптом почувся дзвін розбитого скла і нестямний крик чоловіка: - Та шо ж де за напасть та-Т ка? Уже п’яте скло не можу сі с с с ЩІЦ рими; І т А чому у сиві? ПІПіІІІ ас діти такі * щцц». їм» л уЛ Серг Почув і записав Володимир ПУПКА- Г7 Богусла обгортки, які Щоб УСЯ к м. Суми. І І І с с с с с с мшь мі ГТІ л V шоб УСІ дивилися І І І І І І І І І І і І І І І » ( с. Калинівка ,йг,ну ського району Київської області. Ш І І І і І . 1 І гг ШЖтатуИв загортаютьри Олександр вертіль. 1 1. жХ* Ф*4,в тіи,тІІИті,,і* і і Н і і і І И І І І і ій СЕМЕНДЯЄВ д чому дукєрки -і Поїду на грядкоФітнєс. Анатолій ВАСИЛЕНКО 7 Вам які тарілки для їжі чи ч Ой, кого я Юрій КОСОБУКІН Олег СМАЛЬ с сі с Т Т ІІ1ІТІ І ІІІІШФпч*в 1 записав Олег КОЖУШКО. м. Іопінь на Київщині. Ьг’ № ц для сварки з чоловіком? гг'л,''.И" ('. 'У,'.'. . "А " 'Ді ' V'. уЛ . ' Ій ; IV А . Ц’ЛА АУ Д* УХ бачу?! Знову на відпущення гріхів прийшли? -------------------- ш МИ ИИИИИИИІ ИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИНИ№ Мж 1 - Так, фара…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"