Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 2019 №08 Сторінка 17

Перець 2019 №08 Сторінка 17. № 8 2019 ПЕРЕЦЬ. ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА Розгадка ребуса: «Дощ у полі - хліб у коморі» До відома авторів! Для отримання гонорару прохання разом із творами надсилати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, вказувати дані паспорта, адресу. Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи й малюнки не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку автора. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, редакція відповідальності не несе. Матеріали, позначені літерою «Р», публікуються на комерційній основі. При передруку посилання на «Перець. Весела республіка» обов'язкове. Друк: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна» (керівники: О. М. Дорошенко, В. О. Павловський). 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, оф. 1 15. Свідоцтво ДК № 4562 від 13.06.2013р. Підписано до друку 22.08.2019р. Формат 70x100 8. Замовлення № 17952. Загальний наклад 15 600 прим. Виходить 1 раз на місяць. Передплатні індекси: 97835,60734. Ціна договірна. ПЙРЄЦЬ ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА № 8(32) серпень 2019 КРІСАОВААДНА ГРОМАДА ВЕСЕЛОЇ РЕСПУБЛІКИ «ПЕРЕЦЬ» ШЕФ-РЕДАКТОР Василь СПОДАРЕНКО Авторитетно керує КРІСЛОВЛАДНОЮ ГРОМАДОЮ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ КОРПУС Форма правління авторитарно-демократична Свирид ГОЛОХВАСТОВ-онук (працює на авторитарних засадах) Йозеф ШВЕЙК-молодший (працює на демократичних засадах) ГОЛОВА ПРЕЗИДІЇ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОРПУСУ Юрій ІЩЕНКО Пильне око пантрування регламенту РАДА СМІХОВОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ Секретар Ради сміхової безпеки і оборони (РСБО) Анатолій ВАСИЛЕНКО Народний художник України ПОСТІЙНИЙ ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОРПУСУ в органах влади Веселої республіки «ПЕРЕЦЬ» Тарас КІНЬКО Лауреат премії імені Івана Франка СЕКРЕТАР ПРЕЗИДІЇ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОРПУСУ Микола ВАВІРОВСЬКИЙ Заслужений журналіст України ВЕРХОВНА РЕДАКЦІЙНА РАДА Головний Заводій Верховної Редакційної Ради Олег ЧОРНОГУЗ Заслужений діяч мистецтв України Лідер жорсткої опозиції у Верховній Редакційній Раді Петро ПЕРЕБИЙНІС Заслужений діяч мистецтв України КАБІНЕТ МІНІСТРІВ-КАРИКАТуРИСТІВ…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"