Перець
ГУМОР І САТИРА

Перець 2020 №09 Дайджест Сторінка 9

Перець 2020 №09 Дайджест Сторінка 9. 16.082090 16 ** ПІдгУр-ШЛАЛ ІЮ Кл4л ЛЛ 1пллХН НлЯх 17.О2.2О2.О Вітольда неуалежноїбйкраїни лхото- д дуллжлг тршлоло лсі у імил -юоіМу кл иь Крлв*с уюл пану Волоїуилшру (блександрс ичу Вселенському 'окіка- першого прем ’ер-міністра Віанобний Володимире б)лександробіїчу, уклінно прошу Вас приуначити че на посади…


 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"