Журнал Перець
ГУМОР І САТИРА

Лис Микита 1973 №05 Сторінка 8

Лис Микита 1973 №05 Сторінка 8. корову, жи з г и н у л а. н а коне, жи впав, але на жида жи здох. У Краю, то кождий знав напа-мєт, єк і коли си каже, але тут декому тот наш спелінг" дуже си помішєв. Найгирше дітьом у школі Питає сн навчителька: Чого ти, Дню, така сьогодні сумна? Бо мені кіг умер ... Або: Ромцю, чому ти в суботу не був у школі? Бо в нас, прошу пані, бабця здохла.., Такий то тут помішаний спе-чін Ч., ТГР ее- фо По дол. 10-00: Д-р В, Рожицькии і Л. Думановський. По дол. 5.00: М. Мельник, С. Л. Рихтииький, Д-р 3. Зизномир-сьюгй, Д-р М. Логаза, С. Сирітський. Д-р Е. Версмчук, Ю. Дичок, Д-р Ю. Кушнір, Д-р Я-Коропсй, Д-р Б. Бадан, Е. Коку рудз, Д-р Ю. иой, іиж. В. Колодчнн, Д-р С. Чесннков-ський, Д-р І. Рудавськяй, Н. Сопівиик, Д-р А. Хрептозський, м. Канівський, Д-р А. удзик, О. Загайкович. С. Хом’як, Ю. Витанозич, Я. Гяізловський, о. Ю. Кубнній, ГІ. Болонний, п(Ж. С. Береєулька, Т. Горбачев-'СЬКИЙ, Д-р Р. Сохілсський, Д. Кузнк, С. Шкрябай ло, Д-ір Р. Барзноаський, Р. Оліяіець, М р. М. Кознарськкй, Р. Ракочий, Д-р В. Гук і О. Дяченко. По дол. 3.00; Д-р П. Туруля, Я. Рудакевич, Я. Турко, о. Т. Ата-маїпок, В. Впошинський Р. Трешньовський, Я. Шука, С. Рожок і І. Корженізський. Дол, 2-50: Марія Остяк. По дол. 2.00: М. Стрілецька, А. Стовба, О. К. Мороз, Ю. Нав-роцький, о. Дчр С, Гаюче, С. Мішкевич, А. Тердецькз, П. Гнетюк, М, Горбань і Н. Масюк. По дол. 130; М. Мушцінський, С. Небсш, і Е. Верес. По дол. 1.00: Е. Павліш,"В. Дзуль, С. Поліщук, О. .Біндера, Д. і В. Гусар, А. Цвях, і. Телішевський, І. Скіра, Гр. Кснві'К, 3. Коваль, проф. П. Білапюх, І. Климоп-сьха і Я. Стихло. Щиро дякуємо! чи за годинником? .. ЗАХОДОМ ВИДАВНИЦТВА ЛИС МИКИТА** ДРУКУЄТЬСЯ І НЕЗАБАРОМ…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"