Перець
ГУМОР І САТИРА

Новітня ріпка Том 2

Розмір тексту: 
Новітня ріпка Том 2, Сторінка № 1
Новітня ріпка (Том 2)
Новітня ріпка. Том 2 ___________________________________________________ 1
Юрій Береза
Новітня
ріпка
Гумор і сатира
Том 2
Видавництво
"Волинські обереги"
2023
Подобається "Перець"?
Новітня ріпка Том 2, Сторінка № 2
Новітня ріпка (Том 2)
2 ___________________________________________________________ Юрій Береза
УДК 821.161.2
Б 484
В авторській редакції
Художник Віктор Голуб
Світлина Олександра Заборовського
Береза Ю. П.
Б 484 Новітня ріпка. Гумор і сатира. Том 2 / Ю. П. Береза.
Рівне : Волин. обереги, 2023. – 760 с.
ISBN 978-617-8260-63-7
До другого тому нової книги відомого українського пись-
менника, лауреата літературних премій ім. Остапа Вишні,
ім. Степана Руданського, ім. Світочів та багатьох інших
увійшли сатиричні балади, прозові гуморески та афоризми.
УДК 821.161.2
© Береза Ю. П., 2023
ISBN 978-617-8260-63-7 © "Волинські обереги", 2023
Рейтинг книжки

 Copyright © 2021-2024 "Перець - гумор і сатира"