Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2023 №02

Карикатури

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2023 №2, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2023 №02
АНАТОЛІЙ ЮН
КАРИКАТУРИ
київ 2023
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2023 №2, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2023 №02
Бібліотека “ПЕРЦЯ 2 2023 рік
Від редактора
Книжка карикатур Анатолія Юна мала побачити
світ у далекому тепер 1993 році. За рік до цієї да-
ти я створив та зареєстрував в Україні часопис
інтелектуального гумору “Ти диви?”. Серед ав-
торів, яких я запросив друкуватися у часописі,
крім сатириків- літераторів були провідні карика-
туристи, зокрема Анатолій Арутюнянц, Олег Гу-
цол, а також Анатолій Юн - майстер виточеного
гумору та філігранної графічної техніки. За моєю
пропозицією він підготував книжку своїх кари-
катур до друку. Але не сталося як гадалося. Після
опублікування навесні 1993 року двох чисел часо-
пису в Україні розпочалася гіперінфляція. Вируче-
ні кошти від реалізації накладу журналу знеціни-
лися настільки, що видання чергових чисел жур-
налу за браком коштів стало неможливим. Відпо-
відно і видання книжки Анатолія Юна було від-
кладено на невизначений час. І ось, через трид-
цять років такий час нарешті настав карикату-
ри митця побачили світ, правда, поки що в елек-
тронному вигляді на сайті “Журналу Перець
https://www.perets.org.ua/
Сподіваюсь, що і друкована книжка Анатолія
Юна знайде своє місце на книжкових полицях ша-
нувальників української сатиричної графіки.
Головний редактор часопису
“Перець.Весела республіка
В.ЧМИРЬОВ
м. Київ
© Анатолій ЮН, Валерій ЧМИРЬОВ
©Часопис "ПЕРЕЦЬ.Весела республіка"
Рейтинг книжки
  Рубрики: Карикатури
Художники: Юн Анатолій

 Copyright © 1922-2023 "Перець"