Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №15

На подвір’ї злий рекс

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №15, Сторінка № 3
Бібліотека Перця 2018 №15
обласних газет, коли, почавши працювати в журналі
"Перець", зайшов до читальної зали нашого видавництва і
взяв за звичкою погортати підшивку.
Оповідання було сатиричне і, передрукувавши його, я
запропонував перчанському редакторатові. Сподобалось
усім. Відтоді Анатолій Наумов став постійним і бажа
ним автором "Перця" поруч з усіма визнаними майстра
ми сатири і гумору.
З'ясувалося, що він — корінний донбасівець — має ваго
мий багаж знань: закінчив спершу культосвітній
технікум, затим природжена любов до гострого слова
привела його на університетський факультет жур
налістики. Опанувавши газетярську справу й плідно пра
цюючи на газетній ниві, Анатолій продовжував плекати
свою сатиричногумористичну любов. Притому 
відповідально та, як уже було сказано, без будьяких зни
жок супервимогливо.
Сьогодні Анатолій Іванович — відомий сатирикгумо
рист. Зпід його пера вийшло чимало посправжньому
оригінальних і цікавих книжок. Попри солідний вік, він не
втомний у своїй однолюбній творчості. Доказ тому — ось
ця його нова книжка у "Бібліотеці "Перця". Драматургія,
повнометражна комедія.
Мені б дуже хотілося, щоб вона якомога швидше потра
пила на театральну сцену. Абсолютно сьогочасна, дуже
актуальна і дуже гостра п'єса — я твердо переконаний —
матиме у глядачів великий успіх. А у читачів цієї книжки
— само собою зрозуміло.
Володимир ЧЕПІГА,
лауреат літературної премії
імені Юрія Яновського.
Бібліотека журналу “ПЕРЕЦЬ. Весела республіка” №15-2018
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №15, Сторінка № 4
Бібліотека Перця 2018 №15
ДIЙОВI ОСОБИ:
Н i н а.
А н д р i й, чоловiк Нiни
К о с т я, брат Нiни
П р о к у р о р Каплюк
Л є р о ч к а, дружина Каплюка
Н е д о п л я с, бiзнесмен
I д а, дружина Недопляса
К а т я, сестра Недопляса
Нік, охоронець Недоплясів
Д о б р о д є й, вуличний персонаж
Д i л ь н и ч н и й Пересунько
Г у л я й, кандидат в депутати
Т е р е н т i й, референт$помiчник Гуляя
З а б у д и л о, понятий
Ш л ь о п к а, понята
4
Рейтинг книжки
Художники: Капуста Микола

 Copyright © 1922-2023 "Перець"