Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №12

Карикатури майже без слів

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №12
Бібліотека журналу “ПЕРЕЦЬ. Весела республіка” №12-2018
КИЇВ — 2018
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №12
БЕЗ ЗАЙВИХ СЛІВ...
Його мистецтво не потребує слів та додаткових комен-
тарів, тому найчастіше замість підпису під його малюнка-
ми — «Без слів». Втім, майже без слів. Його персонажі, хоча
й мовчать, але є дійовими особами із своєю натурою, вира-
зом обличчя, своїм поглядом на речі — художник немовби
тільки сприяє їхньому втіленню, запрошує подивитись на
світ (чи окремі речі) під несподіваним кутом зору, поділитись
почуттям чи настроєм. Мистецтво іронії уникає категорич-
ності і не претендує на знання істини або володіння рецеп-
тами щастя.
Іронія — це не просто гумор, а часто — далеко не гумор.
Іронія — світовідчуття, позитивне, оптимістичне в своїй ос-
нові. Від робіт Сергія (знаю його не один рік) люди відходять
із добрими посмішками. А комусь вони дарують просвітлен-
ня, — адже афористично лаконічні малюнки майстра є іноді
притчами, іноді — прислів’ями. Мистецтво іронії у вико-
нанні Семендяєва слугує ствердженню добра, прояву зви-
чайної людяності та взаємності.
«Без слів» — немовби то мовчазне мистецтво, ненав’язли-
ве і чемне. Семендяєв-карикатурист, але він зовсім не збира-
ється окарикатурити світ, покепкувати з смішних, незграб-
них, розгублених людей. Якими ми усі дуже часто і є.
Іронія — риса сильних. Вона допомагає перейти мертві
моря розпачу, депресії та зневір’я. Особливо якщо зовсім не
до сміху, не до веселощів. Саме тому книга карикатур Сергія
Семендяєва є такою актуальною сьогодні.
Віталій Заблоцький,
доктор філософських наук,
професор
м.Київ
© Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №12-2018

 Copyright © 1922-2022 "Перець"