Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №02

Ківер солдата Трунця

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №2, Сторінка № 3
Бібліотека Перця 2018 №02
3
Ще за дитинства він зажив слави непосидющого шибайголо
ви, нестримного фантазера, непогамовного любителя всіляких
надзвичайних пригод та витівок...
З роками риси цього самобутнього характеру хіба що “удо
сконалились” і набули ще більш усвідомленого авантюрного
забарвлення.
Судіть самі: після закінчення торговельного училища моло
дий Гашек влаштувався на роботу в банк, де колись до цього
працював його покійний батько. Але початкуючий банкір не
пропрацював там і року, бо невблаганний поклик до мандрів
змусив його покинути кар'єру і пуститися в піші подорожі Сло
ваччиною... Предметом наступного дослідження були ще кіль
ка країн, що входили до складу тодішньої АвстроУгорської
імперії...
Затим, аби заробити на шматок хліба, була робота в журналі
"Світ тварин", а згодом і торгівля собаками, — коли бідолах
дворняг завзятий Гашеккінолог перефарбовував і продавав як
породистих псів...
Після цього сумнівного бізнесу редагував спершу газету
анархістського штибу, а затим служив репортером у наці
ональносоціалістичній газеті "Ческе слово".
У роки Першої світової війни з першого дня намагався "зако
сити" від армії. Та коли нарешті в примусовому порядку по
трапив туди, то дослужився до звання єфрейтора і кавалера
срібної медалі "За хоробрість", бо перед цим самотужки захо
пив у полон трьох російських солдатдезертирів... Щоправда,
це аж ніяк не перешкодило йому, солдатугерою Гашеку, за
якийсь час самому стати дезертиром і перейти на бік... ворога
— тих же росіян.
Далі сторінки біографії Гашека гортались куди стрімкіше. Ро
сійський полон, служба у чеському легіоні, вступ до Російської
комуністичної партії, комендантство у Бугульмі, червоне ко
місарство у політвідділі П'ятої армії, до складу якої, до речі,
входила і легендарна 25та чапаєвська дивізія...
Потім знову редакторська та видавнича робота — у Забай
каллі видавав одну із перших у світі газет… бурятською мовою.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №2, Сторінка № 4
Бібліотека Перця 2018 №02
1920 року за рішенням Чеського центрального бюро при
РКП(б) Ярослава Гашека було відряджено до рідної Чехосло
ваччини для проведення революційної діяльності. Але цій мос
ковськокомуністичній затії так і не судилося бути втіленою в
життя, бо місцеві горереволюціонери ще до приїзду основ
ного “кураторапропагандиста” повністю здали свої реформа
торськореволюційні позиції...
Що в свою чергу, не без елементу гіркого жарту, відбилося
й на самому Гашеку... У рідній Празі йому насамперед інкри
мінували двоєженство, оскільки з Росії він повернувся не сам,
а з другою своєю дружиною, не розлучившись при цьому тут,
на батьківщині, ще з першою — Ярмілою Гашековою...
...А втім, ретельно переповідати біографію будьякого пись
менника — справа далеко, погодьтесь, невдячна. А особливо
такого, як Ярослав Гашек. Чи не краще вивчати всю палітру
його бурхливонеординарного життя за творами самого ав
тора, а їх, тих творів, — гуморесок, смішних новел, дотепних
оповідань — налічується чи не півтори тисячі.
І мимохіть доходити висновку, що будьяку епоху прикраша
ють, а подекуди й творять ось такі невиправні оптимісти, такі
невиправні життєлюби, такі невиправні мрійники про кращу
долю кожного, як Ярослав Гашек, — чий бравий і цілющий сміх,
зрештою, і робить нас усіх справжніми людьми, які не поспі
шають прогинатися під ударами її величності Долі.
Юрій ІЩЕНКО.
4
© Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №2, 2018
Рейтинг книжки
Сатирики: Гашек Ярослав
Художники: Григор'єв Віктор

 Copyright © 1922-2023 "Перець"