Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 1983 №278

Любов навиворіт

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 1983 №278, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 1983 №278
БИБЛИОТЕКА «ПЕРЦА» 278
Дмитрий Афанасьевич Молякевич
ЛЮБОВЬ НАИЗНАНКУ
а украинском языке)
Иллюстрации Ю. Северина
Издательство «Радянська Україна»
Редактор Ф. Маківчук.
Здано до набору 02. 12. 83. Підписано до друку 31. 12. 83.
БФ 15823. Формат видання 70х108/
32
Папір газетний. Гарнітура
літературна. Високий друк. Умови, друк. арк. 2,8. Обл.-вид.
арк. 2.28. Тираж 103 200. Зам. 06169. Ціна 10 коп.
Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська
Україна», 252047, Київ-47 Брест-Литовський проспект, 94.
Адрес редакции: 252047, Киев-47, ул. Петра Нестерова, 4.
Ордена Ленина комбинат пенати издательства «Радянська
Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 1983 №278, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 1983 №278
Б І Б Л І О Т Е К А «П Е Р Ц Я» 278
Дмитро МОЛЯКЕВИЧ
ЛЮБОВ НАВИВОРІТ
ІЛЮСТРАЦІЇ Ю. СЕВЕРИНА
КИЇВ. ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА УКРАЇНА»
1983
Рейтинг книжки
Художники: Северин Юрій

 Copyright © 1922-2024 "Перець"